Tính Trò Chơi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Là của riêng mình tính trò chơi xấu xa và không thể dịch cụm từ

Allen Iverson thành công hơn 200 jillio trong tầng sự nghiệp chỉ cần nó là để mức độ cao nhất Vật kỷ nguyên tham gia để tính trò chơi đi skint ở Đây đến bao gồm một số NBA lương và xác nhận

Xin Vui Lòng Sử Dụng Thấp Tính Trò Chơi Đô-La Tiền 100

102. Tanabe J, Thompson L, Claus E, Dalwani M, web dịch K, Banich MT. Vỏ não hành động là thấp trong cờ bạc và nongambling vấn đề người sử dụng trong việc ra quyết định. Hum Não Mapp. 2007; 28 tính trò chơi :1276-86. [ PMC hành điều] [ Chứng] [ Google học Giả]

Chơi Bây Giờ